Wat zijn de voordelen van een waterput in de tuin?

Wat zijn de voordelen van een waterput in de tuin?
Categorieën: bronpomp

Heeft u een tuin of een moestuin en wilt u die goed besproeien? Kunt u geen water afkomstig uit de externe bronnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een kanaal, vijver of sloot? Wanneer u geen externe bron tot uw beschikking heeft om natuurlijk water te gebruiken, kunt u denken aan de aanleg van een waterput. Ontdek alle voordelen van een waterput in de tuin.

Hergebruiken van grond- / regenwater

Er zijn talloze redenen te benoemen waarom het goed is om voor bepaalde doeleinden geen schoon drinkwater, maar regen- of natuurwater te gebruiken;

 • Het is goed voor het milieu

 • Schoon drinkwater wordt bespaard

 • Betere voedingsstoffen voor uw planten

 • Minder kans op overstromingen

 • Lagere kosten waterrekening

 • Bij gebruik grondwater in huis gaan uw applicaties veel langer mee (geen kalkaanslag)

 • En nog veel meer…

Waarvoor kunt u het natuurwater hergebruiken?

 • Wc doorspoelen

 • Tuinberegening

 • Watertoevoer wasmachine (opgevangen regenwater)

 • Schoonmaak

 • Watertoevoer hogedrukspuit

 • (Aan)vullen van (zwem)vijvers

Vergunningen om een put te slaan

Ten eerste moet u zich op de hoogte stellen van alle regels en wetten, zoals vergunningen voor het boren van grond en het slaan van putten. Een illegale put slaan is nooit de juiste keuze en is zeer gevaarlijk!

Het is verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf, dat op de hoogte is van alle wetten en regels.

Hoe kiest u waar u de put wilt bouwen?

De aarde is opgebouwd in verschillende soorten lagen. Om een grondwaterput te slaan is het belangrijk om te weten waar het grondwater zit en met welke dingen u rekening dient te houden. Gespecialiseerde bedrijven beschikken over apparatuur waarmee ze kunnen meten waar precies te werk te gaan om voldoende grondwater te hebben. Uiteraard raden wij u aan advies in te winnen van deskundigen, om niet het risico te lopen dat u zich vergist bij het graafpunt.

Soorten te bouwen putten

Zodra u de plaats hebt bepaald waar de put moet worden gebouwd, moet u nagaan welke soort put kan worden gerealiseerd. Er zijn twee hoofdtypen putten:

Waterput

Met een waterput in uw tuin kunt u gemakkelijk bij het grondwater / oppervlaktewater. Deze grondwaterput heeft een redelijk grote diameter, waardoor een onderwaterhydrofoor in deze situatie een geschikte keuze is om het water op te pompen. Een onderwaterhydrofoor is een automatische pomp die u in het water plaatst; dat wil zeggen dat de pomp alleen water oppompt wanneer er waterbehoefte is (u draait een kraan open, of zet uw handsproeier aan). Bij het loslaten van uw handsproeier of het dichtdraaien van de kraan zal de pomp automatisch stoppen met pompen. Heeft u geen automatische functie nodig? Dan heeft u voldoende aan een standaard bronpomp.
Wanneer het grondwater niet dieper ligt dan 8 meter, kunt u ook een (automatische) beregeningspomp of hyrdrofoorpomp gebruiken. Deze pompen worden naast de put ‘op het droge’ gezet en zuigen vanuit daar het water aan.

Waterput

Puls waterput

Een andere soort grondwaterput is de waterpuls. Deze grondwaterpuls is een lange smalle buis die de grond in wordt geboord en uitkomt bij het grond- / bronwater. Wanneer het grondwater niet dieper ligt dan 8 meter, kunt u een (automatische) beregeningspomp of hyrdrofoorpomp gebruiken. Wilt u de pomp in het water plaatsen? Kies dan voor een bronpomp. Een bronpomp is een lange smalle pomp die het water met een enorme druk naar de gewenste bestemming kan pompen. De standaard bronpompen werken niet automatisch, maar door een pompbesturing toe te voegen kan deze functie wel gerealiseerd worden.

Waterput slaan kosten

Het boren van een put brengt kosten met zich mee, maar het gebruik van gratis natuurwater zorgt voor een grote besparing van de waterrekening op de langere termijn. In natuurlijk water zitten tevens goede voedingstoffen en mineralen voor uw planten.

De kosten voor het boren van een waterput zijn variabel. Gemiddeld kost het u tussen de €400 - €500 om een puls te laten slaan van 7 meter diep. Zit het water dieper? Dan kunt u rekenenen op een meerwaarde van gemiddeld €50 per meter.

U hebt daarnaast een pomp nodig om het water uit de bron op te pompen. Het ligt eraan welke pomp u daarvoor gaat gebruiken. 

Verder komen er energiekosten van het verbruik van de pomp bij kijken en eventuele kosten van een vergunning. In de meeste gevallen volstaat het om alleen een melding bij uw gemeente te doen. Gaat u het grondwater gebruiken voor agrarische doeleinden, houd dan rekening met extra kosten aan het waterschap en/of gemeente.

Voor een advies over welke bronpomp het beste bij uw situatie pas, kunt u onze keuzehulp bovenaan deze pagina raadplegen, of contact opnemen met de klantenservice