Regenwater hergebruiken voor het besproeien van een tuin tot 350m²

Wilt u regenwater gaan gebruiken voor tuinberegening? Een waterpomp is een goed hulpmiddel om het water vanuit uw regenwaterput met een hoge druk naar de gewenste plek te verpompen.

Ideaal voor tuinberegening

De voorgestelde pompen zijn berekend op een tuinslang / leiding met een minimale binnendiameter van 19 mm. Bij gebruik van een tuinslang / leiding met een kleinere binnendiameter is de werking niet gegarandeerd. Heeft u nog geen tuinslang met een binnendiameter van 19 mm, dan kunt u deze bij ons bestellen, zie hiervoor de accessoires.

Natte opstelling

In een natte opstelling wordt de pomp in het water geplaatst. De pomp wordt iets boven de bodem van de waterbron opgehangen en zuigt hier het grondwater of regenwater direct aan. Deze pomp wordt ook wel een bronpomp of onderwaterhydrofoor genoemd.

✓ Zeer goede prijs / kwaliteit

✓ Schakelt automatisch in en uit

✓ Ingebouwde droogloopbeveiliging

☓ Niet geschikt voor continu gebruik, max 3 uur

✓ Absolute topkwaliteit

✓ Schakelt automatisch in en uit

✓ Ingebouwde droogloopbeveiliging

✓ Geschikt voor continu gebruik

✓ Incl. aanzuigslang en vlotterbal

✓ Schakelt automatisch in en uit

✓ Ingebouwde droogloopbeveiliging

✓ Geschikt voor continu gebruik

Droge opstelling

In een droge opstelling wordt de waterpomp buiten de waterbron geplaatst. De pomp wordt op het aardoppervlak geplaatst en zuigt met behulp van een aanzuigslang, welke in het water wordt gehangen, het water aan.

✓ Uitstekende prijs - kwaliteitsverhouding

✓ Inclusief ingebouwde waterfilter

✓ Is bestand tegen roest en kalk

☓ Niet geschikt voor continu gebruik, max 3 uur

✓ De hoogste kwaliteit

✓ Bestand tegen roest en kalk

✓ Geschikt voor continu gebruik

✓ De hoogste kwaliteit

✓ Bestand tegen roest en kalk

✓ Geschikt voor continu gebruik

Droge opstelling

Waterpompen die vanaf het aardoppervlak het water aanzuigen noemen we zelfaanzuigende pompen. Voorbeelden hiervan zijn beregeningspompen en hydrofoorpompen. De aanzuigslang van deze pompen wordt in het water gehangen en vervolgens kan het water met een hoge druk naar de gewenste bestemming worden gepompt. Belangrijk bij deze pompen is dat het systeem luchtdicht is afgesloten, omdat er anders niet voldoende druk geleverd kan worden.

Zelfaanzuigende pompen kunnen het water tot een diepte van 8 meter aanzuigen. Ligt het water dieper dan 8 meter, dan heeft u een natte opstelling nodig.

Natte opstelling

In een natte opstelling staat de waterpomp in de waterbron. De pomp wordt in het water gedompeld en wordt ook wel bronpomp of onderwaterhydrofoor genoemd. De bronpomp wordt iets boven de bodem van de waterbron opgehangen en zuigt hier het grondwater of regenwater direct aan. Deze pompen werken vaak zuiniger dan zelfaanzuigende pompen, omdat deze zich direct in de bron bevinden en niet eerst het water te hoeven aanzuigen. 

Het belangrijkste voordeel van de bronpomp is het feit dat de pomp vrijwel geruisloos is, dit in tegenstelling tot zelfaanzuigende pompen. De bronpomp hangt namelijk onder water en dit betekent dat het water in de bron vrijwel al het geluid van de pomp opvangt.

Het nadeel is, dat de bronpomp over het algemeen wat duurder is dan andere waterpompen.

Beregeningspomp

Voor eenvoudige tuinberegening met een of meerdere tuinsproeiers heeft u voldoende aan een beregeningspomp (droge opstelling) of bronpomp (natte opstelling). Het is in principe niet nodig dat de pomp automatisch in- en uitschakelt op basis van uw waterbehoefte, aangezien de pomp alleen water hoeft te leveren als u de sproeiers aanzet. Dit kunt u doen door de stekker van de pomp in het stopcontact te steken en er weer uit te halen zodra uw tuin voldoende water heeft gekregen.

Luchtdicht aansluiten

Bij beregenings- en hydrofoorpompen is het belangrijk dat het systeem luchtdicht is aangesloten. Wanneer er ergens lucht binnenkomt, dan kan de pomp niet de druk leveren die ervan verwacht wordt. U kunt dit vergelijken met drinken uit een rietje met een gaatje erin. Het kost u veel moeite om eindelijk een slok te kunnen nemen, omdat er veel lucht van buitenaf opgezogen wordt. Het kost een pomp ook veel kracht om het water op de gewenste plek te krijgen. Het is daarom belangrijk om teflon tape te wikkelen om alle pompaansluitingen. Deze tape zorgt ervoor dat er geen lucht meer naar binnen kan dringen of water naar buiten. 

Slang vullen met water

De aanzuigslang dient geheel gevuld te worden met water. Om ervoor te zorgen dat alle luchtbellen uit de slang gaan, kunt u de slang omhoog houden en daarna weer aanvullen met water. Daarna kan deze aan de pomp gekoppeld worden. Ook het pomphuis dient geheel gevuld te worden met water.

Hoe installeer ik een zelfaanzuigende pomp?

In onderstaande instructievideo is te zien hoe u een zelfaanzuigende pomp aan dient te sluiten. Hierin ziet u ook alle onderdelen die u nodig heeft.

Droogloopbeveiliging

Als het water in de bron op kan raken dan adviseren wij altijd om een droogloopbeveiliging aan de pomp te koppelen. Dit systeem zorgt ervoor dat de pomp automatisch uitschakelt wanneer er geen water meer is. Het is belangrijk om een pomp te beveiligen tegen drooglopen, aangezien een pomp zichzelf koelt met het water dat het verpompt. Als het water in de bron op is, zou de pomp oververhit kunnen raken en stuk gaan. Sommige pompen beschikken al over een dergelijk systeem. Dit kunt u teruglezen bij de productspecificaties.

Voorfilter

Om de pomp en sproeiers te beschermen tegen vuil water, kunt u het beste een filter aan de pomp koppelen. Deze houdt het grootste gedeelte van het vuil tegen. De pomp kan kleine deeltjes vuil verpompen, maar het komt regelmatig voor dat de nauwe doorgang naar de sproeiers toe verstopt raakt. Een filter kan dit probleem voorkomen.