Tips om wateroverlast te voorkomen

Tips om wateroverlast te voorkomen
Categorieën: dompelpomp

Het herfstweer begint nu echt te komen; er valt meer regen, het wordt kouder en de bladeren vallen van de bomen. In deze tijd krijgen mensen vaak te maken met wateroverlast. Het is aan te raden om wateroverlast tegen te gaan door een aantal maatregelen te nemen.

Haal een dompelpomp in huis

Vaak schaft men een dompelpomp pas aan wanneer ze daadwerkelijk wateroverlast ervaren. Overtollig water in uw woning of tuin wilt u zo snel mogelijk weg hebben, voordat het nare gevolgen geeft. Met een dompelpomp in huis kunt u direct aan de slag. Een dompelpomp kan in een korte tijd een grote hoeveelheid water wegpompen. Er zijn zowel schoon- als vuilwater dompelpompen. Ook kunt u een kiezen voor een vlakzuiger, die de ruimte dweildroog achterlaat (laagje water van 1 mm).

Bij terugkerende wateroverlast is het slim om een gat in de grond te maken en daarin een dompelpomp met vlotter te plaatsen. Deze vlotter zorgt ervoor dat de pomp het water automatisch wegpompt als het waterniveau een bepaald punt bereikt heeft. Is het water weer gedaald tot het gewenste niveau, dan stopt de pomp.

DAB FEKA vuilwater dompelpomp

Maak uw dakgoot schoon

Om het water via de regenpijp goed af te kunnen voeren, is het belangrijk dat uw dakgoot schoon is en niet vol takjes en bladeren ligt. Zeker nu in herfst met de vallende bladeren is het aan te raden uw dakgoot regelmatig te controleren en eventueel schoon te maken.

Vergroen uw tuin

Veel tegels in de tuin zorgen ervoor dat het regenwater niet de grond in kan trekken en blijft het op de tegels liggen. Om de kans op wateroverlast tegen te gaan is het aanleggen van meer groen in uw tuin de oplossing.

Creëer een groen dak

Regen dat op een groen dak valt, kan voor 50% weer terugkomen in de atmosfeer. Het water wordt opgeslagen in het mos en de planten, waar het vervolgens verdampt.

Loskoppelen hemelwaterafvoer

Het is onnodig om al het regenwater via het riool af te voeren. Heeft u oppervlakten in de buurt waar het water op een natuurlijke manier geïnfiltreerd kan worden, dan zou u er goed aan doen om uw regenpijp los te koppelen van het riool.

Regenwater (her)gebruiken

Vang het regenwater op in bijvoorbeeld een regenton, tank of vijver om het op een later moment te kunnen gebruiken. U kunt met regenwater uw tuin beregenen, of voor applicaties in huis, zoals het doorspoelen van uw wc, de schoonmaak, of als watertoevoer voor uw wasmachine.

Al deze situaties zorgen tevens voor een beter milieu. Als de rioleren minder (schoon) water hoeven te zuiveren, scheelt dat een hoop energiekosten. U werkt dus mee aan een beter klimaat!