7 producten | Sorteer op

Vijverfilter kopen

Of u een vijverfilter nodig hebt en zo ja welke, is afhankelijk van een aantal factoren. Het is mogelijk om een vijver te houden zonder dat er een filterinstallatie aan te pas hoeft te komen. Voorwaarden zijn geen of zeer weinig aanwezige vissen, dat er volop zuiverende planten zijn aangebracht en dat de vijver niet volop in de zon ligt. In de meeste gevallen echter, vooral als er vissen aanwezig zijn, moet het vijverwater worden gefilterd om het schoon en helder te houden.

Vervuiling van het vijverwater ontstaat door organisch afval. Deze afvalstoffen worden veroorzaakt door de vissen in de vorm van uitwerpselen, afscheidingen en niet opgegeten voer maar ook door bijvoorbeeld ingewaaid bladafval. Indien deze afvalstoffen niet voldoende worden uitgefilterd en verwerkt door de nuttige bacteriën, ontstaan er problemen zoals algenvorming en een slechte waterkwaliteit. Uiteraard is dat laatste een veroorzaker van ziekte bij eventueel aanwezige vissen.

Met name vissen zijn de grootste vervuilers van het vijverwater. Hoe meer vissen in de vijver, hoe meer en beter er gefilterd moet worden. Helemaal als er sprake is van bijvoorbeeld een koivijver, waarin geen planten kunnen staan, zullen er bijzondere maatregelen moeten worden getroffen om middels vijver filters het water schoon en helder te houden.

Vijverfiltersysteeem

Er is een keur te koop aan technische filters en bijbehorend materiaal, dit in diverse uitvoeringen en prijsklassen. Er kan een technisch filter worden geïnstalleerd maar ook een moerasfilter worden aangelegd. Een uitgekiend filtersysteem zorgt ervoor dat het vijverwater schoon, helder en gezond blijft en ook dat er geen of weinig problemen met algen zullen ontstaan en de vissen niet ziek worden. Hier vindt u alle informatie over de verschillende types vijver filters, de wijze van installatie en aanleg, hun eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

Soorten vijverfilters

Er zijn verschillende types filters voor diverse toepassingen:

  • Voorfilters

  • Vortex filters

  • Ultrasieve filters

  • Meerkamerfilters

  • UVC-filters

  • Drukfilters

  • Beadfilters

  • etc.

En dan noemen we nog niet eens de merken en typenamen van de fabrikanten. Want hoe weet u nu welk type vijverfilter wat doet en welke het meest geschikt is voor uw eigen vijver? En omdat de meeste filters toch een behoorlijke investering vergen, wil u toch wel graag zeker weten dat u uiteindelijk een goede keus maakt.

Wij bieden u hier de oplossing met een duidelijk overzicht van de meest voorkomende soorten vijverfilters. Heldere beschrijvingen van de verschillende types filters met al hun specifieke eigenschappen, de voor- en nadelen en de toepassingen waarvoor ze zijn bedoeld. Ook vindt u informatie over de wijze van plaatsing en installatie, tips en zelfs handleidingen over hoe u bepaalde vijverfilters zelf kunt maken.

Voorfilter

Een voorfilter vergroot de werking van het biologische filter. Voorfilters zijn er in 3 hoofdsoorten, de vortex, de zeefbocht en het trommelfilter. Het zijn alle mechanische filters met hetzelfde doel namelijk, het vijverwater ontdoen van de meeste meer grove vuildeeltjes voordat het water de eigenlijke biologische filter bereikt. Hierdoor wordt het filter ontlast en kan het zijn biologische werk beter doen, ook hoeft het hoofdfilter minder gereinigd te worden. Daarom worden alle voorfilters zonder uitzondering als eerste in de filterlijn geplaatst. Voorfilters zijn eenvoudig te reinigen zonder de bacteriële huishouding in het hoofdfilter aan te tasten.

Meerkamerfilter

Het meest eenvoudige en meest gebruikte filtersysteem. De meerkamerfilter is het oudste en nog steeds meest gebruikte filter. In vaak aaneen geschakelde compartimenten of kamers wordt het vijverwater door verschillende filtermaterialen geleid. Het wordt daarom ook wel eens een doorloopfilter genoemd, een andere naam is het multi chamber filter.

Oeverfilter

Voor de kleinere vijvers. Oeverfilters zijn met name bedoeld voor de kleinere vijvers zonder veel vissen. Voor grotere vijvers en voor vijvers met een groot bestand aan vissen zijn andere types filters meer geschikt. Hierbij moet u denken aan een meerkamerfilter of een beadfilter.

Beadfilter

De kleine krachtpatsers voor de vijver. Beadfilters zijn vrij nieuwe filtersystemen die sinds enkele jaren worden ingezet door de meer veeleisende vijverbezitters zoals koihouders. Beadfilters zijn gesloten drukvaten gevuld met duizenden kunststof korreltjes, die beads worden genoemd. Ze zijn de moderne variant van de oude zandfilters die erg onderhoudsintensief waren.

Drukfilter

De middenklasse vijverfilters. Drukfilters zijn de middenmoters onder de filters. Voor grotere vijvers en voor vijvers met een groot bestand aan vissen zijn andere types filters meer geschikt. Hierbij moet u denken aan een meerkamerfilter of een beadfilter.

UV-filter of UVC-filter

UV lamp vijver, UVC filter of UV filter. Een UV lamp vijver of UVC-filter is eigenlijk geen filters maar een toevoeging op de bestaande filtertechnieken. Ze worden ze vaak als optie in bestaande filters geïntegreerd of als aparte unit in de filterlijn geïnstalleerd. Het gebruik van een uv lamp in de vijver is ter voorkoming van groen water veroorzaakt door zweefalgen.

Onderwaterfilter

Voor de kleinere vijver en beurs. De onderwaterfilter of bodemfilter heeft een hele kleine capaciteit en is eigenlijk alleen maar geschikt voor hele kleine siervijvertjes. Ook kent het onderwaterfilter nagenoeg geen bacteriologische werking want daarvoor zit er niet voldoende zuurstof in het water. Het dient alleen voor de opvang van zwevend vuil in het vijverwater zonder dat dit door bacteriën kan worden omgezet zoals dit in andere filters gebeurt. In het geval van vervuiling door aanwezigheid van veel vissen, moet u wel overgaan tot filtering met een biologische functie.

Wat is een vijverfilter?

In een vijver kan veel vuil en afval terecht komen. Om ervoor te zorgen dat het afval uit de vijver verdwijnt, kunt u een vijverfilter plaatsen. De filters bestaan uit een kunststof bak met daarin allerlei materialen die ervoor zorgen dat het water gefilterd wordt. Vooral de in de bak aanwezige sponzen zorgen daarvoor!

Hoe werkt een vijverfilter?

Met behulp van een vijverpomp wordt het water de filterbak ingepompt. Daar legt het water vervolgens een weg af die door één of meerdere kamers gaat. In elke kamer zijn materialen aanwezig die zorgen voor de filtering van het water. In eerste instantie blijft alleen het grove afval achter. Maar naarmate het water door steeds kleine gaatjes wordt gestuwd, blijft ook steeds kleiner vuil achter. Als het water het vijverfilter verlaat, is het kraakhelder.

In de vijverfilter ontstaat een bacterieleven dat mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het water. Zij moeten uiteindelijk zorgen voor de afbraak van het vuil en meststoffen. Dit draagt uiteindelijk bij aan een beter en helderder vijverwater.